Juniorgolfen

Välkommen till Juniorverksamheten!

Särö Golf Club har en lång tradition att värna om ungdomarna. Vi har idag en väl fungerande verksamhet med ca 150 juniorer som mer eller mindre aktivt deltar på våra träningar och tävlingar.

Verksamheten präglas av god kamratskap, lättillgängligt spel och glädje till golfen.

Juniorkommittéens styrelse
Carl Hellmér, Ordförande0733-332739
Anna Agård0733-332739
Anna Neuman0704-920680
Christian Krusell0707-396421
Janna Du Reitz070-658 56 92

Resurs

Fredrik Norén0767-646286
Kalle Johansson0702-954384