1

Par
3
Index
11
47
83m
43
83m

1

Par
3
Index
11
43
83m
47
83m

Hålets utformning är hämtad från det ursprungliga hålet som det en gång såg ut. Bunkrar både framför och bakom green förutom på vänstersidan där greenen kommer fram och öppnar upp sig. Det ger en öppning att spela in sig för den som inte är har tillräcklig höjd på sina slag. En flaggplacering på kort på vänstersidan av green prioriterar riktning medens när flaggan mellan bunkrarna så prioriteras längd då greenen är grund.

Särö 54

Tankar bakom design av Särös korta bana som efter ombyggnaden döptes om till Särö 54.

Banan öppnades 1984 och var då något unikt i golfsverige. Korthålsbanor var mycket ovanliga och de som fanns var av dålig kvalité och oftast en enkel banan för folk som ännu inte hade tagit grönt kort. Särö var på mångt och mycket en pionjär in om området korthålsbana. Banan var hjärtat i klubben och tillsammans med SLTK var området kring banan och tennisbanorna hjärtat på Särö. Banan hade en relativt platt utformning med lite onduleringar. Greenerna har alltid hållit hög kvalitet men allt eftersom åren gick packades greenerna greenerna allt mer. Greenbasen blev för grund och hårdpackad vilket skadade dräneringar och gjorde greenerna sämre samt mer sårbara för sjukdomar. Parallellt med det hade flera klubbar runt om byggt korthålsbanor vilket konkurrensutsatte klubben. Utrustningen och golfarna hade utvecklats vilket ställde andra och högre krav på banan. Beslutet att lägga om greenerna och i och med det även designa om greenområdena var lätt at ta.

På ett årsmöte med hjälp av ett golfdataspel där den nydesignade banan hade implementerats spelade en av de största spelarna i golfhistorien vår framtida bana. Årsmötet tog beslutet och arbetet med den nya banan kunde sättas i gång på allvar.

Övergripande målsättningar och kriterier som skulle uppfyllas.

Det är många saker att ta i beaktning när banan skulle designas om. Banan skulle vara miljövänlig, den skulle vara lättskött och möta dagens och framtidens golfare krav spelmässigt, samt stå emot utvecklingen av utrustningen.

Banan skulle vara vacker för ögat både när du rörde dig på banan och för de som passerande förbi utanför området.

Vi skulle ha inslag som fångade ögat, drog tankarna tillbaka till golfens rötter. Banan skulle vara underhållande och utmanande för olika typer av golfare. Detta skapade stora bekymmer då vi samtliga golfare använder samma utslagsplats. Placering av bunkrar, vatten och onduleringar fick noga planeras.

Banan skulle vara variationsrik och locka till olika typer av slag, då vi inte kan flytta teeplaceringen så var målet att utforma greenerna så att beroende på var flaggan står så krävs det olika typer av slag för att komma nära.

Bäcken ”The Burn”: Många av de klassiska skotska banorna har en ”burn” vilket är en liten bäck, ofta med branta kanten uppbyggda av antingen tegel eller trä. St Andrews, Swilcan Burn och Carnousties, Barry Burn. Självklart skulle även Särö ha en klassisk ”burn som på Göteborgskt döptes av klubbens medlemmar till ”Golfströmmen”. Den slingar sig i dag från 9:ans tee från där den kommer upp ur en stor vacker sten ner till dammen vid andra hålet.

Arkitekt: Sigfrid Svensson, Johan Hampf.

Banrekord: Martin Thorsell 47 slag, 24 augusti 2023 (Tidigare Staffan Jonsson (2022), Mats Sterner & Jonas Stern, 48 slag, år 2006)

Karaktär

Parkbana