Ordningsföreskrifter

Var rädd om banan
Det är varje spelares skyldighet att laga sina slagmärken på spelfältet och nedslagsmärken på green, samt att iordningställa efter bunkerbesök. 

Greenfee 

Greenfee måste erläggas innan start. Kontroll av greenfee och spelrätt utförs dagligen och person med golfutrustning på banan, som inte löst greenfee eller saknar spelrätt, kommer att avvisas och riskerar att få betala dubbel gällande greenfee. 

Tillfälliga lokala regler 

Eventuella tillfälliga lokala regler anslås i receptionen och i samband med tävling även i tävlingsexpeditionen. 

Starttid 

För att behålla rätten till bokad starttid måste den bekräftas till kansliet minst tjugo minuter före start. Därefter kan tiden tas i anspråk för väntande spelare.

Raskt speltempo 

Enligt Regel 5.6b Raskt speltempo är det meningen att en golfrond ska spelas i raskt tempo, och att varje spelare bör inse att hans/hennes speltempo påverkar rondtiden för andra spelare, både de i spelarens egen grupp och de i efterföljande grupper. Släpp igenom: Din boll spelar bakom framförvarande boll och inte framför bakomvarande boll. Om lucka uppstår är du skyldig att släppa igenom snabbare boll(ar). Du måste respektera de åtgärder som de av klubben utsedda funktionärerna vidtar för att påskynda spelet. 

Ready Golf: 

Särö GC uppmuntrar medlemmar och gäster att spela så kallad ”Ready Golf” enligt Regel 6.4b(2). Ready Golf innebär att den spelare som först är redo slår sitt slag istället för att vänta på den som har honnören alternativt ligger längst från hål. Givetvis utan att säkerheten på golfbanan äventyras. Rekommendationen gäller för alla typer av spelformer utom matchspel, och för både sällskapsspel och tävlingsspel. Att spela i ”fel ordning” i slagspel är endast pliktbelagt om spelarna har kommit överens om att spela i fel ordning i avsikt att ge en av dem en fördel (t ex att i singelspel chippa eller putta före för att visa spellinjen). 

Fikapaus: 

Vid sällskapsspel och tävlingsspel är det tillåtet att ta en paus vid kiosken (max 10 min).

Säkert spel 

Som spelare måste du försäkra dig om att ingen annan person befinner sig i riskzonen och riskerar att träffas av bollen eller klubban. Oaktsamt spel kan leda till avstängning i upp till två år. 

Banpersonal: 

Personal som arbetar på banan har företräde. Om du vill uppmärksamma banpersonal på att du vill slå, sträck armen rakt upp och invänta klartecken för spel. Ges inget klartecken för spel med tydligt uppsträckt arm får du aldrig slå förrän spelfältet är fritt. 

Förvissa dig om fritt spel: 

Klockringning hål 4 på S70 banan. Vid avslutat spel på hålet bör klockan användas för att markera för nästa boll att green är fri för inspel. Det är oaktsamt att slå innan klockringning hörts eller att du förvissat sig om att framförvarande boll är utom räckhåll. 

Alkoholpolicy 

En spelare får inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger under en tävlingsrond. Här gäller samma krav på spelaren som lagstiftningen ställer på bilförare. Om en spelare bryter mot dessa bestämmelser har tävlingsledningen rätt att diskvalificera spelaren enligt Regel 1.2: Riktlinjer för spelares uppträdande. Även vid sällskapsspel på våra banor och vid träningsspel på våra övningsområden gäller att man inte får vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger. SGC alkohol policy 

Mobiltelefon 

Spelare förväntas visa hänsyn och se till att användandet av mobiltelefon inte distraherar andra spelare eller fördröjer spelet. Anmärkning. Se vidare i Regel 1.2: Riktlinjer för spelares uppträdande och Regel 4.3a: Tillåten och förbjuden användning av utrustning. 

Hund 

Det är tillåtet att medföra hund vid sällskapsspel. Hunden ska alltid hållas i koppel och hundägaren förutsätts att hålla god ordning på sin hund och plocka upp eventuellt hundträck. Hundägare skall visa hänsyn och lämna företräde till andra golfspelare och kan bli nekade att medföra hund om man sätts ihop med spelare som inte vill ha hund med sig i bollen. Klubben äger rätt att stänga av rätten att medföra hund på banan enskilt för den som inte följer denna policy. 

Bunkerkrattor 

Hela bunkerkrattan placeras i bunkern tvärs med spelriktningen där den minst stör spelet. Detta är för att underlätta banarbetare att klippa gräset.

Golfbil

Golfbilsföraren måste inneha B-körkort och visa upp legitimation/ betala i kansliet innan ronden. Detta gäller både privata och hyrda golfbilar.

Utrustning
Alla spelare ska ha sina egna godkända golfutrustningar inklusive golfbag.