Golfkul


Vad är golfkul? 

Golfkul är för barn i åldern 5-7 år. Barnen får prova på golf under lekaktiga former. Golfkul är en introduktion till golfen och skall inspirera barnen till fortsatt spel och träning.

Fokus ligger på lek och att skapa träningsglädje men man får också en introduktion till spelet och de olika grundslagen. Vi vill att barnen skall känna sig trygga och tycka om att vara på golfklubben.

Vid varje träningstillfälle får barnen testa på olika golfmoment och lekar. 


Vem är ledare för golfkul?

Golfkul leds av våra duktiga ungdomsledare som är äldre juniorer/unga vuxna på klubben. Vår assisterande tränare Carl Johansson har övergripande ansvar för verksamheten. Carl finns nära till hands vid träningarna och hjälper löpande våra ungdomsledare med utbildning, planering och uppföljning av träningen.      

Kursinformation & Grupper

Golfkul är planerad att genomföras måndagar och onsdagar kl 16-16.50. Gruppindelning sker efter ålder och vi försöker givetvis anpassa oss till era önskemål så gott det går. 

Kursen är uppdelad i 6 veckor på våren och 6 veckor på hösten.

Vårträning -> Vecka 18-23. 

Höstträning -> Vecka 33-38. 

Kostnad 1200 kr

* Golfkul är öppet för alla, medlemskap i klubben är inget krav.

** Medlemskap i klubben ger möjlighet att spela fritt på båda våra banor vilket ökar möjligheten för junorer att utvecklas inom golfen. Medlemskap ger också juniorer möjlighet att delta på måndagsgolfen, juniorernas egen tävling. För junior upp till 10 år har vi knattemedlemskap - läs mer om medlemskap för juniorer här.  

Utvecklingstrappan - Fortsättning

Golfkul leder i normalfall inte till att barnen får grönt-kort eller att man får handicap 54. För de äldsta barnen i golfkul kan dock träning och spel med anhöriga vid sidan av verksamheten leda till grönt-kort och handicap 54. 

Från 8 år är nästa steg i utvecklingstrappan våra träningsgrupper där fokus fortsatt ligger på träningsglädje men också på utveckling och att ta sitt gröna-kort och nå handicap 54.