Paraträning

Vad är Paragolf? 

Paraträning är träning för dig med en funktionsnedsättning.Träningen kommer ske på lekaktiga former och anpassande efter individen.

Fokus ligger på lek och att skapa träningsglädje men man får också en introduktion till spelet och de olika grundslagen. Vi vill att individen skall känna sig trygg och tycka om att vara på golfklubben.

Vid varje träningstillfälle får utövarna testa på olika golfmoment och lekar. 

Vem är ledare för Paragolfen?

Paragolfen leds av våra duktiga ungdomsledare som är äldre juniorer/unga vuxna på klubben,Marc Henriksson är övergripande ansvarig för gruppen. Marc finns tillshands vid träningarna.

Kursinformation & Grupper

Paragolfen är planerad att genomföras onsdagar kl 16.00-16.50 med start 3 maj!

Kursen är uppdelad i 6 veckor på våren och 6 veckor på hösten.

Vårträning -> Vecka 18-23. 

Höstträning -> Vecka 33-38.