Utvecklingsgrupper

Våra utvecklingsgrupper riktar sig till alla juniorer med handicap 54 och neråt. Verksamheten är nivåindelad i flera steg utifrån ålder, spelnivå och intresse för golfen. 

Vi vill skapa riktigt bra förutsättningar för våra juniorer att utvecklas inom golfen då vi tror att spelglädje och utveckling är tätt sammankopplade. 

I ett första steg vill vi hjälpa juniorerna att nå en nivå så att de blir självgående och trygga i spelet på banan. I nästa steg vill vi fortsätta hjälpa och utmana juniorerna att utveckla sina färdigheter och ge dem en bra teknisk grund att stå på inför framtiden. Vi bygger på träningen successivt med fler moment och ett ökat idrottsligt fokus där tävling av någon grad blir ett naturligt inslag.

Vi vill att juniorerna skall ha roligt med sin golf. När juniorerna är på golfklubben skall de känna trygghet, träningsglädje och kamratskap.

 

NIVÅINDELNING

Våra utvecklingsgrupper växer och tar ny form när säsongerna går. För 2022 har vi bytt namnsättningen, justerat gruppindelningen och utökat antalet grupper för att bäst passa alla våra juniorers olika ambitionsnivåer, erfarenhet och åldrar. I år har Särö följande alternativ som faller under kategorin utvecklingsgrupper: 

Pojkgrupp
- Killar 11-14 år
- Handicap 54 och lägre
- Träning 1 pass á 1.5 tim med tränare per vecka.
- Fria rangebollar
- Spel på bana i samband med måndagsgolfen. *

Flickgrupp
- Tjejer 11-14 år
- Handicap 54 och lägre
- Träning 1 pass á 1.5 tim med tränare per vecka.
- Fria rangebollar
- Spel på bana i samband med måndagsgolfen. *

Teens
- 13+ år (under 2021 enbart killar men ambitionen är att blanda långsiktigt) 
- Handicap 54 och lägre
- Träning 1 pass á 1.5 tim med tränare per vecka.
- Fria rangebollar
- Spel på bana i samband med måndagsgolfen. *


Birdie 
För att vara med i Birdie-gruppen måste man ha kommit lite längre med sin golf och uppvisar en något högre ambitionsnivå. Både Hcp och ålder kan variera stort i gruppen, då den snarare riktar sig åt juniorer som själva regelbundet tränar och spelar golf utöver träningspassen. Vi tycker även här att man börjar överväga att spela tävlingar utanför klubben - där man kan få tävlingsavgifterna kompenserade av klubben. Birdie tränar två gånger i veckan med assisterande tränare Carl Johansson, varav ett är tillsammans med Eagle-gruppen på torsdagar med en intern indelning efter spelnivå.   

- Träning 2 pass á 1 tim med tränare per vecka.
- 2 privatlektioner
- Tävlingsersättning
- Fria rangebollar
- Spel på bana i samband med måndagsgolfen. *

 

Eagle
För att vara med i Eagle-gruppen måste man ha kommit ytterligare lite längre med sin golf. För de som är med här så är golfen bland ens främsta intressen och man ämnar att regelbundet träna och spela mycket golf under hela säsongen. Man förväntas även att spela tävlingar utanför klubben och i början av säsongen sammansätta en tävlingsplanering. Eagle tränar på tisdagar tillsammans med Headpro James Nelson och på torsdagar med assisterande tränare Carl Johansson. På torsdagar tränar även Eagle tillsammans med Birdie-gruppen med en intern indelning efter spelnivå.

- Träning 2 pass, 1.5 tim tisdagar och 1 tim torsdagar
- 2 privatlektioner
- Tävlingsersättning
- Fria rangebollar
- Tillgång till gratis bokning av simulatorer 
- Spel på bana i samband med måndagsgolfen. ** Spel på måndagsgolfen är inte obligatoriskt. Vi ser dock att regelbundet spel är en förutsättning för utveckling och för att kunna tillgodogöra sig tiden med tränare på bästa sätt. För de juniorer som är nya i att spela på banan kan de vara bra att börja vara med de gånger måndagsgolfen är på Särö 54 och därefter delta när spel är på Särö 70 i takt med att man känner sig redo.

Verksamheten planeras på helår och träning genomförs året runt för de juniorer som även vill vinterträna.

 

Kursinformation

 Krav för att deltaga i någon utvecklingsgrupp:

  • Hcp 54 eller bättre
  • Medlemskap i Särö Golf Club

Vår- och Höstläger
För mångas del så blir det aktuellt att bli inbjuden till att vara med på juniorernas spelläger. Dessa hålls av Juniorkommittén tillsammans med tränarna och äger oftast rum på andra banor. Ibland i närområdet men också ibland lite längre bort med planerad övernattning.