Utvecklingsgrupper

Våra utvecklingsgrupper riktar sig till alla juniorer med handicap 54 ner till ca 10. Verksamheten är nivåindelad i flera steg utifrån ålder, spelnivå och intresse för golfen. 

Vi vill skapa riktigt bra förutsättningar för våra juniorer att utvecklas inom golfen då vi tror att spelglädje och utveckling är tätt sammankopplade.

I ett första steg vill vi hjälpa juniorerna att nå en nivå så att de blir självgående och trygga i spelet på banan. I nästa steg vill vi fortsätta hjälpa och utmana juniorerna att utveckla sina färdigheter och ge dem en bra teknisk grund att stå på inför framtiden. Vi bygger på träningen successivt med fler moment och ett ökat idrottsligt fokus där tävling är ett naturligt inslag.

Vi vill att juniorerna skall ha roligt med sin golf. När juniorerna är på golfklubben skall de känna trygghet, träningsglädje och kamratskap.

 

NIVÅINDELNING

Vi delar in våra utvecklingsgrupper i två nivåer -> Level 1 och Level 2.

Level 1
- Handicap 54 och lägre
- Träning 1 pass á 1,5 tim med tränare per vecka.
- Spel på bana i samband med måndagsgolfen. *
- Tjejer och killar tränar i separata grupper.

 Level 2 
- Handicap 36 och lägre
- Träning 2 pass á 1,5 tim med tränare per vecka.
- Spel på bana i samband med måndagsgolfen. *
- 4 st individuella träningspass ingår.
- Gruppindelning inom gruppen görs utifrån spelnivå.


* Spel på måndagsgolfen är inte obligatoriskt. Vi ser dock att regelbundet spel är en förutsättning för utveckling och för att kunna tillgodogöra sig tiden med tränare på bästa sätt. För de juniorer som är nya i att spela på banan kan de vara bra att börja vara med de gånger måndagsgolfen är på Särö 54 och därefter delta när spel är på Särö 70 i takt med att man känner sig redo.

Verksamheten planeras på helår och träning genomförs året runt för de juniorer som även vill vinterträna.

 

Tränare & Kursinformation

Level 1 & 2 - Träningarna leds av idrottsansvarige tränare Carl Johansson. Vid behov kommer ytterligare juniortränare finnas med på passen.

Headpro James Nelson har övergripande ansvar för all juniorverksamhet och hjälper löpande våra övriga tränare med utbildning, planering och uppföljning av träningen.     


Krav för att deltaga

  • Hcp 54 eller bättre
  • Medlemskap i Särö Golf Club

Utvecklingstrappan - Fortsättning

Nästa steg i vår utvecklingstrappa är vår juniorelit som också tränar tillsammans med klubbens elitlag. Tränarna gör uttagning till juniorelit och för att kunna bli uttagen skall man ta sig under 10 i handicap. Uppflyttning till juniorelit kan bli aktuellt under pågående säsong.