Träningsgrupp

Träningsgrupp är för juniorer i åldrarna 8-14 år.

Träningsgrupp är till för såväl nybörjare som juniorer med tidigare erfarenhet, men riktar sig till juniorer som ännu ej fått officiellt handicap (grönt kort). Träningsgrupperna ligger på måndagar och de tre grupperna anpassas varje säsong för att få homogena grupper för liknande åldrar.

Att ta sitt gröna kort och få handicap 54 är ett naturligt mål för juniorerna i våra träningsgrupper. Det kan för vissa gå snabbt och vara något som bara tar en säsong, medan för andra - oftast de yngre juniorerna - kan det ibland ta flera säsonger innan man är mogen för grönt kort. 

Vad som är viktigt att notera är att utveckling sker alltid snabbare om man även tränar och spelar utanför våra gruppträningar - vars främsta syfte är att introducera till golfen och instruera grunder. Vi uppmuntrar att för juniorer som har föräldrar eller släktingar som spelar golf att bli medlemmar för att kunna följa med ut och spela på banan. Under 2023 kommer Träningsgrupp 1-3 att turas om att var med på måndagsgolfen för att få spela mer på banan. Juniorer som är eller blir medlemmar under säsongen har 700kr avdrag på sin träningsavgift. 

För de som tar sitt gröna kort under säsongen finns det oftast möjlighet att gå med i någon av våra Utvecklingsgrupper eller Träningsgrupp 4, som tränar torsdagar (en grupp för yngre juniorer med grönt kort). Man får såklart också fortsätta i samma grupp om man hellre vill det säsongen ut.

I träningsgrupperna vill vi ge juniorerna bra möjligheter att utvecklas och finna glädje i golfen. När juniorerna är på golfklubben skall de känna trygghet, träningsglädje och kamratskap. 

GRUPPER:

Träningsgrupp 1 (Måndagar 17:00-18:00) - Killar 8-10 år, fåtal platser kvar!

Träningsgrupp 2 (Måndagar 18:00-19:00) - Tjejer 9-12 år, platser kvar!

Träningsgrupp 3 (Måndagar 19:00-20:00) - Blandat 11-14 år, platser kvar!

Träningsgrupp 4 (Torsdagar 16:00-17:00) - Grönt kort, full!

Tränare

Träningsgrupperna leds av vår assisterande tränare Carl Johansson och på träningarna finns alltid två ungdomsledare på plats. Vissa träningar kommer att ledas helt av ungdomsledare. 


Kursinformation 

Träningsgrupper är planerade att genomföras på måndagar och ev torsdagar. Gruppindelning sker efter ålder men också spelnivå. Vi försöker givetvis anpassa oss till era önskemål så gott det går men prioriterar en jämn spelnivå i grupperna. 

Träningen är uppdelad i 7 veckor på våren och 7 veckor på hösten.

Vårträning -> Vecka 17-23. 

Höstträning -> Vecka 33-39.  

* Minimum 1 träning / termin kommer ske på parkbanan i samband med juniorernas måndagsgolf.


Kostnad: Klubbmedlem 1800 kr / Ej medlem i SGC 2500 kr

* Träningsgrupp är öppet för alla, medlemskap i klubben är inget krav.

** Juniorer från 15 år som är nybörjare rekomenderar vi att börja via våra nybörjarkurser för vuxna. Här kan du läsa mer om våra nybörjarkurser. 


MEDLEMSKAP             


* Medlemskap i klubben ger möjlighet att spela fritt på båda våra banor vilket ökar möjligheten för junorer att utvecklas inom golfen. Medlemskap ger också juniorer möjlighet att delta på måndagsgolfen, juniorernas egen tävling. För juniorer upp till 10 år har vi knattemedlemskap. Läs mer om medlemskap för juniorer här.  

** Junior som går in som medlem under året får mellanskillnaden i pris på träningsavgiften för medlem/icke medlem avdraget på medlemskapet.

Utvecklingstrappan - Fortsättning

För juniorer som nått grönt kort och handicap 54 är nästa steg i utvecklingstrappan våra utvecklingsgrupper. Där vill vi skapa ännu bättre förutsättningar för utveckling och utökar mängden träning och spel på banan successivt.

För juniorer som når grönt-kort och har ett stort intresse för golfen kan det finnas möjlighet att byta till utvecklingsgrupp redan under pågående säsong i mån av plats. 

Utvecklingsgrupperna är endast öppna för klubbmedlemmar i Särö GC då regelbundet spel på banan är en förutsättning för fortsatt utveckling för juniorerna.