Byggnader

Stolpboden

1775 uppförd som spannmålsbod tillhörig Särö Säteri 1987 byggnadsminnesförklarad av Länsstyrelsen i Halland län och blir Hallands 17:e byggnadsminne. Används och uthyres idag till konstutställningar och andra evenemang. Kontakta gärna oss om ni är intresserade av att hyra Stolpboden.

12:an eller Doktorsvillan

1850 uppförd som trädgårdsmästarbostad, senare bostad för badläkaren. 1930 används del av bottenvåningen till telefonstation som stängs 1954. 1985 startar restaurangverk-samheten. 2014 renoverade trappan och gjorde en tillbyggnad med bla en hcp toalett. Under 2015 kommer vi utöka verandan och göra renoveringar i taket.

Australien

Uppsatt ca 1850 som monteringsbart hus för export till Australien. Idag är huset en informationscentral för klubbens medlemmar, det finns anslagstavlor och rum för tävlingsledare.

Nya Zeeland

Uppsatt ca 1850 som monteringsbart hus för export till Australien. Tidvis apotek. 1984 ombyggd till kansli & 2001 golfshop. Har fungerar som reception och shop för Särö Golf Club. Idag används den som kansli och kontor för klubbens personal.

Telefonhuset

1893 uppfört som telegraf- & telefonstation. 2001 om- & tillbyggt till kansli. Idag hyr klubben ut byggnaden till ett externt företag.