Historik

Särö Golf Clubs golfrestaurang

Särö Golf Clubs golfrestaurang

Särö Golf Clubs historia börjar redan 1899 då James Keiller öster om Lysholmen anlade fem hål. 23 medlemmar erlade en årsavgift om 2 kr och arrendet för marken uppgick till 16 kr. I ett reklamhäfte över Särö Klimatiska Kurort och Haafsbad från 1901 står det under "Sällskapslif och Nöjen" att "Lawntennis och Golfspel uföfvas flitigt och flere utmärkta planer finnas härför". Markerna vid Lysholmen översvämmades och golfen lades ned efter bara ett par år. James Keiller och golfklubben donerade tillgångarna till Göteborgs Golfklubb.

Läs även på: www.sarokulturarv.se  ett virituellt museum om Särös historia.

I jubileumsskriften "Särö Golf Club 1981-2006 kan man bl.a. läsa om tre tidsskeden. Jan Hampf ger oss den spännande bakgrunden, Leif Aurell skildrar utvecklingen under det stundtals kärva 1990-talet och Mikael Bergman blickar framåt. Man kan även läsa om "Den sociala samvaron", "Våra tillgångar", "Organisationen" m.m.

Information hämtad från Jubileumsboken "Särö Golf Club 1981 - 2006". 


1981 Jan Hampf och Jan Hansson tar 7 april initiativ till bildande av Särö Golfklubb. En interimsstyrelse väljs med Peter Hansson som ordförande och dagen därpå informeras Kungsbacka kommun om bildandet av klubben. 

1982 Särö Golf Club blir fullvärdig medlem i SGF.

1983 Några hål öppnas för spel, Korta Banan. Byggnaderna upprustas. Banskötare anställs.

1984 Fullt spel på alla hål, Korta Banan. Drivingrangen klar.

1985 H.K.H. Prins Bertil & H.K.H. Prinsessan Lilian utses till hedersmedlemmar.

1987 Landshövding Björn Molin inviger Stolpboden, vilken byggnadsminnesförklaras av Länsstyrelsen i Halland. Klubbtidningen Särö Banan utges för första gången.

1988 Långa Banan öppnas för spel. (hål 2-8).

1989 Hål 1 och 9 färdigställs på Långa Banan.

1990 Anderstorp inreds med omklädningsrum.

1991 Klubben firar 10-årsjubileum.

1992 Pitchingbanan anläggs vid Sundet.

1993 Några hål på Långa Banan omdisponeras.

1994 Ny maskinhall hyrs.

1996 Två nya hål byggs på Långa Banan.

1999 100-årsjubileum firas med anledning av tillkomsten av den första golfklubben på Särö.

2000 Klubben tilldelas SGF:s Miljödiplom.

2001 20-årsjubileum firas.

2004 Klubben tilldelas SGF:s Guldcertifikat för juniorverksamheten.

2005 Korta Banan stängs för ombyggnad.

2006 Ombyggnaden av Korta Banan klar, öppnas i juni. 25-årsjubileum.

2008 Övningsfält vid range och range byggs om och invigs. Klubben får SGF:s Miljödiplom & Idrottsstipendie från Folksam (25000kr). 

2009 PGA väst Shortgame Championship spelades för femte året.

2010 Korta Banan döps om till Särö Park 54 av Sophie Gustafson.

2011 30-års jubileum firas.

2012 RangeCenter färdigställs och invigs.