Temakurs - Närspel

Temakurser är för dig som vill fördjupa sig i ett speciellt slag eller golfmoment. 

Kurserna är 1,5 timmar och genomförs i små grupper om 6 personer.

 

Pris per kurs: 299 kr

Instruktör: Oskar Sterner

Anmälan och information