Ombyggnad av putting-green vid klubbhuset - Jan Rosell

Till våra Sponsorer av puttinggreenen

 
På grund av misskötsel under år 2021 av tidigare personal där en dålig singelklippare användes blev resultatet att greenen klipptes sönder vid rötterna. Nu har vi en ny utomordentlig personal och arbetet pågår för fullt och i fläckarna har det börjat gro. I och med förseningen förlänger vi avtalen med sponsorerna till 2024. Vi planerar att öppna greenen i början av juni.
Hälsningar
Jan Rosell

Hej!

Med glädje tackar jag återigen sponsorer och bidragsgivare för att mitt projekt om en ny putting- green kunde genomföras.

Under 2022 - 2024 har flagg- och skyltsponsorer rätten att reservera Greenen vid önskad tid, datum genom att kontakta Restaurang Stallbacken 1, för bokning. Tel: 0300 – 430044. Givetvis reserverar Ni även bord för lunch, middag etc. Reservationsskylt placeras vid ingången till Putting-greenen. 

Alla ni som bidragit med valfri summa, ber vi Er meddela genom att skriva Ert namn på en lista som hänger på väggen vid ingången till Stallbacken 1. Problemet har varit att flera har glömt att markera Putting-green vid betalning.

Efter vårt invigningsceremonijubileum i augusti övergår skötsel och omsorg till Styrelsen (bankommittén). Greenen är nu en del av Särö GC.

Putting-greenen är öppen för medlemmar, greenfee-gäster, samt sponsorer.

Jan Rosell tackar för sig med att önska Er alla:

P.S!  Vi har några skyltar kvar till försäljning på våra Byarums-soffor vid greenen.  Pris: 5,000: - + moms, skatt. Privatpersoner 5,000: -, ej moms.

Jan Rosell Tel:  0705 – 936431  D.S!

 

Klubbens första Pro Jan Rosell har inför klubbens 40-årsjubileum tagit initiativ till ett projekt som syftar till att bygga om putting-greenen och till en insamling av pengar för ändamålet. Styrelsen stödjer initiativet och kommer att genomföra ombyggnaden under förutsättning att finansieringen lyckas. Greenen kommer därefter att var en del av klubbens banor.


Vi uppdaterar löpande med informationen om projektet här på hemsidan:

15/9-21:
Svarta fläckar som syns på greenen är dött gräs som uppkommit då jag fick i slutet av Juli information av Jan Rosell att greenen skulle öppna 21:e augusti vilket ledde till att jag pressade ner gräset mer än va de tålde, allt är gjort enligt skolboken men tyvärr va tidsspannet för kort mellan sådd och öppning.

Åtgärdsplan för att etablera nytt gräs är att ”räffsa” upp det döda gräset och så i nya frön som kommer behöva några veckor för att etablera sig detta kommer se lite tråkigt ut en period men efter hand bli bättre och bättre.

Det positiva är att gräset som etablerat sig mår väldigt bra och jag är inte orolig över att det kommer puttas för fullt på greenen till nästa säsong.
// Fredrik Petersen, Banchef

30/06-2021:
Etableringen av puttinggreenen går enligt plan. Invigning av puttinggreenen sker samtidigt med jubileumsdagen den 21 Augusti. Ca kl.18.00.

22/3-2021:
VI fortsätter med försäljning av mässings-skyltar på våra skänkta
Byarums bänkar till företag och privat personer. Logga eller text
Pris: 5.000 kronor/3 år. 2022 - 2024. Även mindre bidrag välkomnas.
Presentation av sponsorer senare.
Stor Putt-tävling för alla sponsorer (bidragsgivare). Återkommer med tidpunkt.
Vi startar ombyggnaden nästa vecka (12). Vi sår greenen efter väderlek.
(Omkring 15-30 April ! ) Förhoppningsvis klar till vårt 40 års jubileum.
Vid rodret,
Jan Rosell


20/2-2021:
Nu har vi hålsponsorer till alla 9 hålen klara. Vi välkomnar som nya sponsorer:
Västkustpojkarna, Pontus Johansson hål 7
KTC i Göteborg AB, Kenneth Stridh hål 8 
Anders Rabbe hål 9

Dessutom har vi fått en entré-sponsor i Nilssons Plantskola, Kåre Nilsson och Byarum har skänkt två fina bänkar där vi nu säljer mässingsskyltar för 5000 kr till företag och privatpersoner.

Vi har en offert från GML för ombyggnad av greenen på drygt 110 000 kr exkl moms.

Det ser alltså ljust ut för att en ny putting-green kommer till stånd men det behövs fortfarande lite insatser för att vi ska kunna starta ombyggnaden. Vår tidigare vädjan till medlemmarna har inte gett så mycket så nu vädjar vi än en gång om er medlemmars goda vilja att bidra med en 100-lapp eller två för att ombyggnaden ska komma till stånd. Den kommer att bli en prydnad för klubbhusområdet och en plats för många trevliga små och stora putting-tävlingar framöver!

Swedbank konto 8105 – 9 973 413 038-9 eller Swish 123 618 56 07 (ange putting-green).

Bertil Wiktorén 
Ordförande Särö GC

 

4/2-2021: 
Vi välkomnar Ålandsbanken, Eva Bengtsson som hålsponsor av hål 5 samt Däckmagasinet Oscar Broström hål 6. 
Entrésponsor blir Nilssons plantskola, Kåre Nillson som kommer utsmycka omgivningen.
Vi tackar för ert stöd! 

15/1-2021: 
Vi har fått ytterligare två nya hålsponsorer. We Fix, Mattias Kimmehed och familjen Christina och Krister Peil.
Det finns ytterligare fem hål att boka, vill du vara hålsponsor på den nya greenen, kontakta Jan Rosell.  

4/1-2021:

Hej alla putt-älskare!

Vi har nu fått offert på ombyggnad av greenen vid klubbhuset och den landar på ca 150 000 kr inkl moms. För att kunna genomföra projektet behöver vi hjälp med finansieringen.

För företag erbjuder vi ett av nio hål till en kostnad av 10 000 kr plus moms. Då får företaget hålflagga med egen logo samt möjlighet att boka greenen för egna arrangemang under en period av 3 år. De två första hålen är redan bokat av Downstairs, Magnus Bernåker och Nestil, Pelle Lundberg. Tack för det!

För medlemmar och vänner till klubben kan valfritt belopp skänkas till klubben:
Swedbank konto 8105 – 9 973 413 038-9 eller Swish 123 618 56 07 (ange putting-green).

Till alla som bidrar till finansieringen kommer vi att bjuda in till en fantastisk putt-tävling under hösten 2021.

För vidare information och anmälan som hålsponsor kontakta Jan Rosell
Jan.rosell@pgasweden.golf , mobil: 070-593 64 31.


27/12-2020:
Projektet lever vidare och vi har nu erhållit en offert som ligger på 150.000:-. Vi återkommer med mer information och donationshemställan i mellandagarna.

9/12-2020:
Vi har nu genomfört ett möte med representanter från SGF och GML. Se bifogad pdf via länken nedan för mer information.  

Svarta fläckar som syns på greenen är dött gräs som uppkommit då jag fick i slutet av Juli information av Jan Rosell att greenen skulle öppna 21:e augusti vilket ledde till att jag pressade ner gräset mer än va de tålde, allt är gjort enligt skolboken men tyvärr va tidsspannet för kort mellan sådd och öppning. Åtgärdsplan för att etablera nytt gräs är att ”räffsa” upp det döda gräset och så i nya frön som kommer behöva några veckor för att etablera sig detta kommer se lite tråkigt ut en period men efter hand bli bättre och bättre. Det positiva är att gräset som etablerat sig mår väldigt bra och jag är inte orolig över att det kommer puttas för fullt på greenen till nästa säsong. // Fredrik Petersen

Kommentarer