Paragolf

Svenska Golfförbundet har lämnat över en el-scooter till klubben från Svenska Golfförbundet, helt gratis!
Brevet som följde med läste:
”Grattis till er golfscooter!
Vi är glada att kunna ge 25 golfklubbar möjlighet att utveckla sin paragolfverksamhet med hjälp av en golfscooter. Satsningen bygger på medel "Äterstartsstöd #2 Paraverksamhet" som regeringen betalat ut för att stärka
paraverksamheten.”
-Svenska Golfförbundet.
Filip var jättenöjd med sitt nya åk idag!Den har flera olika detaljer som gör den mer användarvänlig för personer med funktionsvariationer.
När paragolf har inte behov att använda den så kan medlemmar och gäster hyra den för en mindre belopp.
Kör fint Filip!
 
 

Kommentarer