Organisation

Särö Golf Club är en ideel förening och drivs och ägs av sina medlemmar. Medlemmarna röstar fram en styrelse som leder arbetet och utvecklingen på klubben. Under styrelsen finns 10 olika kommittéer som ideel arbetar med olika delar av verksamheten. Utöver detta har klubben anställd personal som sköter idrotten och administrationen på klubben. Driften av banan och fastigheterna gör GML