Valberedningen

Valberedningens uppgift är att finna personer till vår styrelse och våra kommittéer. Rätt person på rätt plats är otroligt viktigt.

Nils-Gustav Paulson

Ordförande

Calle Hellmér

Ledamot

Gunilla Eklund

Ledamot