Instruktion Banvärdar

Medlemskommitten i Särö Golf Club tillsätter banvärdar till lördagar, söndagar och helgdagar. SGC har haft banvärdar sedan 1999. Som banvärd åtar man sig ett pass en lördag eller söndag under tiden maj-september. Man arbetar i regel två och två. Huvuduppgiften är att under dessa dagar informera och kontrollera spelarna på våra banor. Dessutom förväntas banvärden att göra ytterligare en kontroll på banorna någon av den följande veckans vardag. Vi ber helgens banvärdar inbördes göra upp om vem som skall ta vilken dag. Efter gjord vardagskontroll lämnas en särskild rapport in till receptionen med tid när kontrollen utförts och om något hänt. För detta erhålls en greenfeecheck. Självklart är man banvärd en gång för alla och kan/får agera som banvärd även när man är ute och själv spelar, d.v.s. man kontrollerar, anvisar och är allmänt trevlig när helst det är läge. Banvärden får som tack för sin insats en krogcheck värde 100 kr/person och den hämtas i receptionen efter utfört uppdrag och man får även en inbjudan till s.k Funkisgolfen.

Banvärden behöver

Nedan finns ett schema bifogat över vem som är banvärd och vilken dag. Banvärdsväskan finns i tävlingsexpeditionen (SO70), nyckel hämtas i receptionen som är öppet tis-fre 09.00-17.00 och helger och helgdagar 09.00-14.00.

Väskan innehåller bl.a.

Regnjacka med SGC-märkning, medlemsmatrikel, tävlingskalender, regelbok och rapportblad.

Vi har upphört med greenfeetaggarna så kontroll av betald greenfee sker genom uppvisande av kvitto eller swish i mobiltelefon. 

De två som arbetar tillsammans planerar själva sin dag kl 10.00-16.00. Då båda våra banor tillåts greenfee krävs de uppmärksamhet på båda ställen. Banvärdarna får därför i mån av golfbilar låna en under dagen, hämtas vid receptionen.

Banvärden ska göra följande 

Det viktigaste är att finnas tillhands för att informera och hjälpa till. Detta blir särskilt angeläget när många vill komma ut på banorna.

En annan viktig uppgift är att samla information om det som inte fungerar väl hos oss och som vi bör ändra på. Dessutom ska banvärden kontrollera att de som spelar har rätt till detta. Våra medlemmar skall kunna styrka sitt medlemskap via bagbrickan med årets dekal , avstämning skall även göras mot matrikel. Om en gäst spelar utan att betala greenfee så är huvudregeln avvisning. Banvärden ska då notera spelarens namn och klubbtillhörighet.