Styrelse

Särö Golf Club är en ideel förening och drivs och ägs av sina medlemmar. Medlemmarna röstar fram en styrelse som leder arbetet och utvecklingen på klubben. Under styrelsen finns 10 olika kommittéer som ideel arbetar med olika delar av verksamheten. Utöver detta har klubben anställd personal. En del av personalen sköter driften på banan och fastigheterna, den andra delen sköter idrotten och administrationen på klubben. Nedan ser ni de medlemmar som ingår i Särö Golf Clubs styrelse. Ni är mer än välkomna att kontakta oss gällande frågor om klubbens verksamhet.

Olof Palmlund

Ordförande

Mårten Carlquist

Vice Ordförande

Per Wretin

Kassör

Janna Du Rietz

Sekreterare

Pär Gustafson

Ledamot

Anders Borg

Ledamot

Christer Johansson

Suppleant 1

Eric Picaut

Suppleant 2