Allmänna Tävlingsbestämmelser DAMGOLFEN 2022

Allmänna bestämmelser

• Klubbens damer spelar sina tävlingar på onsdagar. Både för och eftermiddagar.
• Tävlingarna sker växelvis mellan Särö70, Särö 62 och Särö 54, enl. tävlingskalendern. 
• Anmälan sker på www.golf.se, Min golf, senast kl.15.00, måndagen i tävlingsveckan. Om man önskar ändra sin anmälan    därefter måste tävlingsledningen kontaktas.
• Efteranmälan kan göras om plats och möjlighet finns till en dubbel kostnad (120: -).
• Tävlingsavgiften är 60 kr + 250 kr tävlingsgreenfee för icke-medlem. Greenfee-check får användas, men inte gästcheck eller golfhäfte. Tävlingsavgiften swishas till Eva A och ev. greenfee betalas till kansliet före tävling.
• Utebliven spelare är skyldig att betala tävlingsavgiften. Detta skall göras före start på nästa tävling.
• Vid sen ankomst tillämpas Regel 5-3. Två slags plikt på det hål du börjar på om du kommer inom fem minuter efter din egentliga starttid, om mer diskvalifikation.
• Den i bollen med lägst hcp ansvarar för att alla i bollen håller ett bra speltempo.
• Det är tillåtet för alla att använda golfbil på Särö 70, om banans skick medger det. Dock har de med läkarintyg förtur på klubbens bilar.
• För golfbil på Särö 54 gäller, om banans status tillåter det, uppvisande av läkarintyg.
• På Särö 70/Särö 62 ingår även Damligan över tre klasser. Alla har lika stor chans att samla poäng.
• På Särö 54/Särö 62 (sista nio, 10-18) ingår även Eclectic. Antalet
slag/hål antecknas i särskild pärm. Förbättrat resultat i en senare tävling medför ny notering på hålet. Markören skall signera.
• Prisutdelning sker på plats och tid som tävlingsledningen aviserat.
• Lokalhandicap för Särö 54 skall alltid registreras i LHCP-kortet. Detta skall alltid uppvisas för tävlingsledningen om man placerat sig på prisplats.
• För att få pris, om man inte kan närvara vid prisutdelningen gäller att spelaren har noterat förhinder tydligt på scorekortet, gäller ej första pris.
• För att erhålla pris måste spelaren ha 4 registrerade rundor inom en 12 månaders period på Min Golf. Vid spel på Särö 54 går det även att ha 4 registrerade rundor på sitt LHCP-kort under de senaste 12 månaderna