Allmänna Tävlingsbestämmelser DAMGOLFEN 2021

 Allmänna bestämmelser

 • Klubbens damer spelar sina tävlingar på onsdagar. Både för och eftermiddagar.
 • Tävlingarna sker växelvis mellan Särö70, Särö 62 och Särö 54, enl. tävlingskalendern.
 • Anmälan sker på www.golf.se, Min golf, senast 15.00, måndagen i tävlingsveckan. Om man önskar ändra sin anmälan därefter måste tävlingsledningen kontaktas.
 • Efteranmälan kan göras om plats och möjlighet finns till en dubbel kostnad (120: -).
 • Tävlingsavgiften är 60 kr + 250 kr tävlingsgreenfee för icke-medlem. Greenfee-check får användas, men inte gäst check eller golfhäfte. Tävlingsavgiften swischas till Eva.A och ev. greenfee betalas till kansliet före tävling.
 • Utebliven spelare är skyldig att betala tävlingsavgiften. Detta skall göras före start på nästa tävling.
 • Vid sen ankomst tillämpas Regel 5-3. Två slags plikt på det hål du börjar på om du kommer inom fem minuter efter din egentliga starttid, om mer diskvalifikation.
 • Den i bollen med lägst hcp ansvarar för att alla i bollen håller ett bra speltempo.
 • Det är tillåtet för alla att använda golfbil på Särö 70, om banans skick medger det. Dock har de med läkarintyg förtur på klubbens bilar.
 • För golfbil på Särö 54 gäller, om banans status tillåter det, uppvisande av läkarintyg.
 • På Särö 70/Särö 62 ingår även Damligan över en klass. Alla har därför lika stor chans att samla poäng.
 • På Särö 54/Särö 62 (sista nio, 10-18) ingår även Eclectic. Antalet slag/hål antecknas i särskild pärm. Förbättrat resultat i en senare tävling medför ny notering på hålet. Markören skall signera.
 • Putting-tävling startar först 1 juli på grund av SGF:s 2 metersregel.
 • Prisutdelning sker på plats och tid som tävlingsledningen aviserat.
 • Lokalhandicap för Särö 54 skall alltid registreras i LHCP-kortet. Detta skall alltid uppvisas för tävlingsledningen om man placerat sig på prisplats.
 • För att få pris, om man inte kan närvara vid prisutdelningen gäller att spelaren har noterat förhinder tydligt på, gäller ej första pris. 
 • För att erhålla pris måste spelaren ha 4 registrerade rundor inom en 12 månaders period på Min Golf. Vid spel på Särö 54 går det även att ha 4 registrerade rundor på sitt LHCP-kort under de senaste 12 månaderna.


Utdrag från SGF:s hemsida ang covidregler  från 1 juni

Samtliga tävlingsarrangörer ska:

► säkerställa att tävlingarna genomförs inom ramen för de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren för 2021 (se nedan).

► säkerställa att regionen där tävlingen spelas inte har skärpta råd och rekommendationer som förhindrar att tävlingen genomförs. Dessa råd kan komma sent och en tävling kan därför behöva ställas in med mycket kort varsel.

Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor från 1 juni

I ett avsnitt som kompletterar Spel- och tävlingshandboken finns övergripande bestämmelser för all idrottslig verksamhet under coronapandemin. Dessa gäller före annan bestämmelse i Spel- och tävlingshandboken.

Syftet med avsnitt 1.18 är att säkerställa att golfspel i Sverige ska kunna bedrivas i enlighet med rådande bestämmelser och riktlinjer för övrig verksamhet i Sverige och på ett sätt som aktivt minimerar risken för smittspridning. 

Viktiga uppdateringar i 2021 års version

I enlighet med aktuella riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna har en hel del uppdateringar gjorts i årets upplaga av de tillfälliga tävlingsvillkoren, jämfört med 2020. Det är viktigt att samtliga tävlingsarrangörer tar del av och följer årets version.

Nedan är en sammanfattning av de största ändringarna. För mer detaljer, se dokumentet.

✓ Samtliga tävlingar ska spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. För att en rond ska vara handicapgrundande – oavsett om det är en tävlings- eller sällskapsrond – måste den också spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

✗ De coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner därmed från och med 1 juni. Det innebär att krattor ska tillbaka, ingen lägesförbättring i bunkrar, hålet får inte längre göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa regel 3.3b.

✓ Start från flera tee (inklusive kanonstart) samt samlingar (informationsmöten, prisutdelningar med mera) är tillåtna så länge deltagarna har möjlighet att hålla två meters avstånd till varandra. Samlingar bör i möjligaste mån hållas utomhus.

✓ Publik tillåts med upp till 100 personer på anläggningar utan anvisad sittplats och upp till 500 personer vid tävlingar med anvisad sittplats. Deltagare och nödvändiga funktionärer räknas inte som publik.

✓ Inga specifika riktlinjer avseende måltider i tävlingsvillkoren. I restaurangen gäller de allmänna Covid-19-reglerna för restaurangverksamhet.