Allmänna Tävlingsbestämmelser DAMGOLFEN

Allmänna bestämmelser

• Klubbens damer spelar sina tävlingar på onsdagar. Både för och eftermiddagar. • Tävlingarna sker växelvis mellan S70, S 62 och S 54, enl. tävlingskalendern.
• Anmälan sker på www.golf.se, Min golf, senast kl.15.00, måndagen i tävlingsveckan. Om man önskar ändra sin anmälan därefter måste tävlingsledningen kontaktas.
• Efteranmälan kan göras om plats och möjlighet finns till en förhöjd tävlingsavgift om 100 kr.
• Tävlingsavgiften är 70 kr + 300 kr tävlingsgreenfee för icke-medlem vid singel och fb bb, 150 kr vid foursome och greensome. Greenfee-och vardagsmedlem betalar 200 kr i tävlingsavg. S70- och S 54-medlemmar betalar 200 kr vid spel på andra banan och 100 kr på S62. Greenfeecheck får användas, men inte golfhäfte. Tävlingsavg. swishas enl.anvisn och greenfee betalas till kansliet före start.
• Utebliven spelare är skyldig att betala tävlingsavgiften. Detta skall göras före start på nästa tävling.
• Vid sen ankomst tillämpas Regel 5–3. Två slags plikt på det hål du börjar på om du kommer inom fem minuter efter din egentliga starttid, om mer diskvalifikation.
• Det är tillåtet för alla att använda golfbil på tävling om banans skick medger det och om inte tävlingsledaren har bestämt något annat förutom på S 54! Där gäller alltid uppvisande av läkarintyg! Prioritering sker enligt följande: 1. Läkarintyg, 2. Påtaglig skada, eller annan tillfällig nedsättning.
• Spelare med läkarintyg har förtur på klubbens bilar. Om spel och priser
• Den i bollen med lägst hcp/lhcp ansvarar för att alla i bollen håller ett bra speltempo.
• På S 70 och S 62 ingår Damligan över tre klasser. Samtliga spelarens poäng från spel på S 70 och de nio första hålen på S 62 räknas samman. Sammanräkningen sköts av DK.
• På S 54 och S 62 (sista nio, 10–18) ingår Eclectic. Antalet slag/hål antecknas i särskild pärm. Förbättrat resultat i en senare tävling medför ny notering på hålet. Markören skall signera.
• På S 54 och S 70 ingår Puttingtävlingen. De 8 bästa ronderna summeras.
• Prisutdelning sker på plats och tid som tävlingsledningen aviserat.
• Lokalhandicap för S54 skall alltid registreras i LHCP-kortet. Detta skall alltid uppvisas för tävlingsledningen om man placerat sig på prisplats.
• Närvaro vid prisutdelningen krävs för att få sitt pris, förutom 1: a-pris. Om man meddelat frånvaro på scorekortet, delas priset ut.
• För att erhålla pris, måste den tävlande ha minst 4 registrerade rundor i GIT under de senaste 12 månaderna. Annars går priset vidare. Vid spel på Särö 54 ska man ha 4 registrerade rundor på sitt LHCP-kort under de senaste 12 månaderna för att få mottaga pris.
• Prisutdelning: Ett pris för var 7:e deltagare i resp. klass enligt gällande golfregler. 7 deltagare =2 priser, 14 deltagare =3 priser etc.
• Scratchpris ges till spelaren med lägsta bruttoscore vid spel på Särö 70 över 18 hål
• HIO - Tävlingsledare skall signera HIO-spelares scorekort och lämna det till receptionen. HIO-sejdel delas ut vid klubbens höstmöte. Ta fram "HIO-altaret" och tänd ljusen