Valberedningen

Valberedningens uppgift är att finna personer till vår styrelse och våra kommittéer. Rätt person på rätt plats är otroligt viktigt.

Madeleine Hüttner

Ordförande

Anders Florin

Ledamot

Gunilla Borg

Ledamot