Klubbmästare

Klubbmästerskapen - Herrar Klubbmästerskapen - Damer Klubbmästerskapen Pojkar Klubbmästerskapen Flickor
1982 - Peter Hampf  1987 - Henriette Berthelius 1983 - Fredrik Gren 1986 - Henriette Berthelius
1983 - Sten Magnusson 1988 - Birgitta Exner 1984 - Johan Hampf 1987 - Sophie Gustafson 
1984 - Jan Rosell 1989 - Sophie Gustafson 1985 - Johan Hampf 1988 - Sophie Gustafson 
1985 - Johan Hampf 1990 - Annika Ekberg 1986 - Johan Hampf 1989 - 
1986 - Johan Hampf 1991 - Sophie Gustafson 1987 - Johan Hampf  1990 - Sophie Gustafson
1987 - Pär Gustafson 1992 - Annika Ekberg 1988 - Pär Gustafson 1991 -  
1988 - Pär Gustafson 1993 - Ylva Laurenius 1989 - Pär Gustafson 1992 - 
1989 - Johan Hampf 1994 - Inger Eixman 1990 - Carl Hellmér 1993 - 
1990 - Johan Hampf 1995 - Anitha Hallgren 1991 - Carl Hellmér 1994 -
1991 - Johan Hampf 1996 - Aniitha Hallgren 1992 - Per Wretin 1995 - 
1992 - Johan Hampf 1997 - Kicki Albihn 1993 - Per Wretin 1996 - 
1993 - Johan Hampf 1998 - Anitha Hallgren 1994 - Peter Malmberg 1997 - 
1994 - Johan Hampf 1999 - Anitha Hallgren 1995 - Carl Hellmér 1998 - 
1995 - Carl Hellmér 2000 - Kerstin Mattiasson 1996 - Carl Hellmér 1999 - 
1996 - Per Langefors 2001 - Kerstin Mattiasson 1997 - Per Langefors 2000 - Jenny Törnqvist 
1997 - Carl Hellmér 2002 -  1998 - Per Langefors 2001 - Madeliene Holm 
1998 - Per Langefors 2003 - 1999 - Peter Malmberg 2002 - Jenny Törnqvist 
1999 - Peter Malmberg 2004 - Tina Törnqvist 2000 - Henric Wahlström 2003 - Madeliene Holm  
2000 - Christian Ståhl 2005 - 2001 - Adam Henriksson 2004 - Tina Törnqvist 
2001 - Carl Hellmér 2006 - 2002 - Christopher Bernlöf 2005 - 
2002 - Carl Hellmér 2007 - 2003 - Ludvig Jexler 2006 - 
2003 - Carl Hellmér 2008 - 2004 - Ludvig Jexler 2007 - 
2004 - Christopher Bernlöf 2009 - 2005 - Charlie Bernlöf 2008 - 
2005 - Ludvig Jexler 2010 - Madeleine Ottosson 2006 - Ludvig Jexler 2009 - Amelia Wall 
2006 - Ludvig Jexler 2011 - Cecilia Lamton 2007 - Ludvig Jexler  2010 - Madeliene Holm 
2007 - Carl Hellmér 2012 - 2008 - Ludvig Jexler  2011 - Cecilia Lamton 
2008 - Peter Malmberg 2013 - Gunilla Eklund 2009 - Michael Larsson  2012 -  
2009 - Peter Malmberg 2014 - Sophie Gustafson 2010 - Michael Larsson  2013 - Ebba Molinder 
2010 - Ludvig Jexler 2015 - Lena Fredén 2011 - Christoffer Skårbring  2014 - 
2011 - Michael Larsson 2016 - Lena Fredén 2012 - Fredrik Lundin  2015 - 
2012 - Peter Malmberg 2017 - Lena Fredén  2013 - Christoffer Skårbring  2016 -  
2013 - Ludvig Jexler 2018 - Gunilla Eklund  2014 - Carl Andreasson  2017 -  
2014 - Michael Larsson 2019 - Ann-Sofi Johansson 2015 - Carl Andreasson  2018 -
2015 - Emil Jonsson 2020 - 2016 - Jonathan Persson  2019 - 
2016 - Michael Larsson 2021 -  2017 - Edward Rahm 2020 - 
2017 - Edward Rahm 2022 - Lena Wahlström 2018 - Edward Rahm  2021 -  
2018 - Carl Hellmér   2019 - Edward Rahm 2022 -  
2019 - Michael Larsson   2020 - Oscar Sterner  
2020 - Edward Rahm   2021 - Hampus Törnkrantz  
2021 - Oscar Björkqvist   2022 - Oscar Björkqvist   
2022 - Fredrik Lundin