Juniorer

Särö Golf Academy för juniorer

En bred juniorverksamhet för alla åldrar och nivåer!

  • Golfkul (5-7 år): Lekfull introduktion till golfen.
  • Träningsgrupper (8-14 år): För både nybörjare och mer erfarna juniorer utan grönt kort.
  • Utvecklingsgrupper (hcp 54 och nedåt): Nivåindelad träning för juniorer med grönt kort.
  • Juniorelit: För de mest träningsflitiga juniorerna med höga ambitioner.
  • Elit: Klubbens bästa golfare oavsett ålder.
  • Två PGA-utbildade tränare och duktiga ungdomsledare.
  • Verksamheten präglas av god kamratskap, glädje och kärlek till golfen.

För mer information och kontakt till Carl Johansson:

Läs mer och boka här!

Här finns all info om våra träningsgrupper för juniorer på Särö golf club.

Särö Golf Club har en lång tradition att värna om ungdomarna. Vi har idag en väl fungerande verksamhet, där vi har ca 130 juniorer som aktivt deltar på våra träningar, tävlingar och läger. Verksamheten präglas av god kamratskap, glädje och att älska golfen. Vi har två PGA-utbildade tränare som håller i verksamheten tillsammans med duktiga ungdomsledare från elitjuniorerna som hjälper till med de yngre. Är du osäker på vilken grupp som passar dit barn eller har andra frågor kring träningen, tveka inte att ta kontakt med oss tränare!

Vi delar in vår juniorverksamhet i olika nivåer med en tydlig utvecklingstrappa som är anpassad efter ålder, erfarenhet och ambitionsnivå.

Elit
– Elitgruppen består av golfklubbens bästa golfare oavsett ålder.

Juniorelit – Junioreliten riktar sig till de mest träningsflitiga juniorerna som har höga ambitioner att utvecklas som spelare. Junioreliten utgör tillsammans med elitgruppen underlag till klubbens lag i SM klubblag för herrar.

Utvecklingsgrupper – Våra utvecklingsgrupper riktar sig till alla juniorer med handicap 54 och nedåt (grönt kort). Verksamheten är nivåindelad i flera steg utifrån ålder, spelnivå och intresse för golfen.

Träningsgrupper – Träningsgrupp är för juniorer i åldrarna 8-14 år. Träningsgrupp är till för såväl nybörjare som juniorer med tidigare erfarenhet, men riktar sig till juniorer som ännu ej fått officiellt handicap (grönt kort).

Golfkul – Golfkul är för barn i åldern 5-7 år. Barnen får prova på golf under lekaktiga former. Golfkul är en introduktion till golfen och skall inspirera barnen till fortsatt spel och träning.

Email: junior@sarogolfclub.se

Carl Johansson – 0702954384

Våra utvecklingsgrupper riktar sig till alla juniorer med handicap 54 och neråt. Verksamheten är nivåindelad i flera steg utifrån ålder, spelnivå och intresse för golfen.

Vi vill skapa riktigt bra förutsättningar för våra juniorer att utvecklas inom golfen då vi tror att spelglädje och utveckling är tätt sammankopplade.

I ett första steg vill vi hjälpa juniorerna att nå en nivå så att de blir självgående och trygga i spelet på banan. I nästa steg vill vi fortsätta hjälpa och utmana juniorerna att utveckla sina färdigheter och ge dem en bra teknisk grund att stå på inför framtiden. Vi bygger på träningen successivt med fler moment och ett ökat idrottsligt fokus där tävling av någon grad blir ett naturligt inslag.

Vi vill att juniorerna skall ha roligt med sin golf. När juniorerna är på golfklubben skall de känna trygghet, träningsglädje och kamratskap.

Nivåindelning

Våra utvecklingsgrupper växer och tar ny form när säsongerna går. Gruppindelningen ändrar sig för att bäst passa alla våra juniorers olika ambitionsnivåer, erfarenhet och åldrar. Därför kan grupper tillkomma och ändras om. I år har Särö följande alternativ som faller under kategorin utvecklingsgrupper:

Pojkgrupp

Killar 14+ år

– Onsdagar 17:30-19:00

Vårtermin 8 tillfällen: v.16 – v.23

Sommarträning: v. 28 & 29

Hösttermin 8 tillfällen: v.33 – v.40
Start onsdag 17/4.

För de som är med i denna grupp ingår:
– 1 privatlektion att utnyttja när man vill
– Tävlingsersättning för anmälningsavgift vid tävling utanför klubben
– Fria rangebollar

Pris: 2950kr för hela säsongen.

Birdie

Tjejer och killar 14+ år

– Onsdagar 16:00-17:30


Vårtermin
 8 tillfällen: v.16 – v.23

Sommarträning: v. 28 & 29

Hösttermin 8 tillfällen: v.33 – v.40
Start onsdag 17/4.

För de som är med i denna grupp ingår:
– 1 privatlektion att utnyttja när man vill
– Tävlingsersättning för anmälningsavgift vid tävling utanför klubben
– Fria rangebollar

Pris: 2950kr för hela säsongen.

Mixed

Tjejer och killar 12+ år

– Torsdagar 17:00-18:30

Vårtermin 8 tillfällen: v.16 – v.23

Sommarträning: v. 28 & 29

Hösttermin 8 tillfällen: v.33 – v.40
Start torsdag 18/4.

För de som är med i denna grupp ingår:
– 1 privatlektion att utnyttja när man vill

– Tävlingsersättning för anmälningsavgift vid tävling utanför klubben
– Fria rangebollar

Pris: 2950kr för hela säsongen.

Eagle

Eagle-gruppen är till för de juniorer som har kommit lite längre med sin golf. För de som är med här så är golfen bland ens främsta intressen och man ämnar att regelbundet träna och spela mycket golf under hela säsongen. Man förväntas även att spela Särö Junior Tour, ställa upp på KM och medverka i klubbens lag för Kungsbacka Junior Tour.

Eagle tränar:
– Måndagar 17:00-18:30
– Torsdagar 18:30-20:00

Vårtermin 16 tillfällen: v.16 – v.23

Utvecklingsläger: v. 28 & 29

Hösttermin 16 tillfällen: v.33 – v.40
Start måndag 15/4

För de som är med i denna grupp ingår:
– 2 privatlektioner med Kalle att utnyttja när man vill
– Tävlingsersättning
– Fria rangebollar
– Tillgång till gratis bokning av simulatorerna, 2 timmar innan.

För dessa förmåner kräver vi av deltagarna i gruppen att:

– Ha god närvaro på träning
– Ämna att vara med på varje Särö Junior Tour på klubben.
– Ställa upp i lagsammanhang som Kungsbacka Junior Tour när man blir tillfrågad.
– Spela KM på Särö. 
Pris: 4500 kr för hela säsongen

Kursinformation

 Krav för att deltaga i någon utvecklingsgrupp:

  • Hcp 54 eller bättre
  • Medlemskap i Särö Golf Club

Vår- och Höstläger
För mångas del så blir det aktuellt att bli inbjuden till att vara med på juniorernas spelläger. Dessa hålls av Juniorkommittén tillsammans med tränarna och äger oftast rum på andra banor. Ibland i närområdet men också ibland lite längre bort med planerad övernattning. 

Kategorin Träningsgrupp är för juniorer i åldrarna 8 år och uppåt. 

Träningsgrupp är till för såväl nybörjare som juniorer med tidigare erfarenhet, men riktar sig till juniorer som ännu ej fått officiellt handicap (grönt kort). Träningsgrupperna ligger i följd på tisdagar och de olika grupperna anpassas varje säsong för att nå alla åldrar och vara tillgänglig för både tjejer och killar.

Att ta sitt gröna kort och få handicap 54 är ett naturligt mål för juniorerna i våra träningsgrupper. Det kan för vissa gå snabbt och vara något som bara tar en säsong, medan för andra – oftast de yngre juniorerna – kan det ibland ta flera säsonger innan man är mogen för grönt kort.

I träningsgrupperna vill vi ge juniorerna bra möjligheter att utvecklas och finna glädje i golfen. När juniorerna är på golfklubben skall de känna trygghet, träningsglädje och kamratskap.

Anmälan till Carl Johansson – junior@sarogolfclub.se

Grupper


Träningsgrupp 1 
(ålder 8+, killar): tisdagar 16:00 – 17:00 Få platser kvar!

Träningsgrupp 2 
(ålder 8+, killar): tisdagar 17:00 – 18:00 Få platser kvar!

Träningsgrupp 3 
(ålder 8+, tjejer): tisdagar 18:00 – 19:00 Platser kvar!

Rookie (ålder 11+, blandat): torsdagar 15:00 – 16:00 Platser kvar! 
I Rookie-gruppen har deltagarna spelat golf tidigare och har redan tagit grönt kort eller är väldigt nära.

Tränare

Träningsgrupperna leds av våra PGA-tränare Kalle Johansson & Oskar Sterner med assistans av våra ungdomsledare. 

Kursinformation 

Träningsgrupper är planerade att genomföras på tisdagar och ev. torsdagar. Gruppindelning sker efter ålder men också spelnivå. Vi försöker givetvis anpassa oss till era önskemål så gott det går men prioriterar en jämn spelnivå i grupperna. 

Träningen är uppdelad i 7 veckor på våren och 7 veckor på hösten.

Vårträning: Vecka 17-23. 

Höstträning: Vecka 33-39. 


Kostnad: Klubbmedlem 1900 kr / Ej medlem 2600 kr 

– Träningsgrupperna är öppna för alla, medlemskap i klubben är inget krav.

– Juniorer från 15 år som är nybörjare rekommenderar vi att börja via våra nybörjarkurser för vuxna. Här kan du läsa mer om våra nybörjarkurser. 

MEDLEMSKAP    

Vad som är viktigt att notera är att utveckling sker alltid snabbare om man även tränar och spelar utanför våra gruppträningar – vars främsta syfte är att introducera till golfen och instruera grunder. Vi uppmuntrar att för juniorer som har föräldrar eller släktingar som spelar golf att bli medlemmar för att kunna följa med ut och spela på banan.

 Medlemskap i klubben ger möjlighet att spela fritt på båda våra banor vilket ökar möjligheten för junorer att utvecklas inom golfen. Medlemskap ger också juniorer möjlighet att delta på måndagsgolfen, juniorernas egen tävling. För juniorer upp till 10 år har vi knattemedlemskap. 

Utvecklingstrappan – Fortsättning

För juniorer som nått grönt kort och handicap 54 är nästa steg i utvecklingstrappan våra utvecklingsgrupper. Där vill vi skapa ännu bättre förutsättningar för utveckling och utökar mängden träning och spel på banan successivt.

För juniorer som når grönt-kort och har ett stort intresse för golfen kan det finnas möjlighet att byta till utvecklingsgrupp redan under pågående säsong i mån av plats. 

Utvecklingsgrupperna är endast öppna för klubbmedlemmar i Särö GC då regelbundet spel på banan är en förutsättning för fortsatt utveckling för juniorerna.

Vad är golfkul? 

Golfkul är för barn i åldern 4-7 år. Barnen får prova på golf under lekfulla former. Golfkul är en introduktion till golfen och skall inspirera barnen till fortsatt spel och träning. 

Fokus ligger på lek och att skapa träningsglädje men man får också en introduktion till spelet och de olika grundslagen. Vi vill att barnen skall känna sig trygga och tycka om att vara på golfklubben. 

Vid varje träningstillfälle får barnen testa på flera golfmoment och lekar. Föräldrar deltar i träningen och genomför momenten tillsammans med sina barn. Utrustning finns att låna vid behov och rangebollar ingår. 

Anmälan till Carl Johansson – junior@sarogolfclub.se

Hur fungerar träningen?

Under ett träningspass för Golfkul så har våra ledare förberett en mängd olika stationer som ni föräldrar tillsammans med era barn cirkulerar runt på och provar. Ledare är även på plats och hjälper till – dessa kan variera mellan vi som är tränare på klubben tillsammans med våra duktiga ungdomsledare som är äldre juniorer/unga vuxna som är del av Särös Elit. Stationerna är tydligt uppsatta med instruktioner så att alla kan röra sig fritt och prova på allting varje pass. En stund innan träningen tar slut har alla gemensam fika/fruktstund innan vi säger hejdå.

OBS! 
Notera att det förväntas av föräldrar att vara närvarande på dessa träningar och vandra runt de olika stationerna tillsammans med barnen.

Head Pro Kalle Johansson har övergripande ansvar för verksamheten och strukturen för passen. Kalle finns nära till hands vid träningarna och hjälper löpande våra ungdomsledare med utbildning, planering och uppföljning av träningen. All kontakt och frågor utanför träning riktas till Kalle.     

Kursinformation

Golfkul har sina pass på måndagar kl.16:00-16:50

Kursen är uppdelad i 6 tillfällen på våren och 6 tillfällen på hösten.

Vårträning: Vecka 18-23.
Höstträning : Vecka 33-38.

Under sommaren blir även gruppen inbjudna till några sommarpass. 

Kostnad för hela året: 800 kr

Golfkul är öppet för alla, medlemskap i klubben är inget krav.

Utvecklingstrappan – Fortsättning

Från 8 år är nästa steg i utvecklingstrappan våra träningsgrupper där fokus fortsatt ligger på att skapa träningsglädje och intresse för golf men också på utveckling och att jobba mot att ta grönt kort (officiellt HCP). I träningsgrupperna tränar man tillsammans med oss PGA-tränare med assistans av ungdomsledare och utan föräldrar.

Vad är Paragolf? 

Paraträning är träning för dig med en funktionsnedsättning. Träningen kommer ske på lekaktiga former och anpassande efter individen.

Fokus ligger på lek och att skapa träningsglädje men man får också en introduktion till spelet och de olika grundslagen. Vi vill att individen skall känna sig trygg och tycka om att vara på golfklubben.

Vid varje träningstillfälle får utövarna testa på olika golfmoment och lekar.

Vem är ledare för Paragolfen?

Paragolfen leds av vår Head Pro Carl Johansson tillsammans med vår assisterande tränare Oskar Sterner. Carl Johansson är övergripande ansvarig för gruppen.

Kursinformation & Grupper

Paragolfen är planerad att genomföras onsdagar kl 16.00-16.50. Vårträningen startar 1 maj.

Kursen är uppdelad i 6 veckor på våren och 6 veckor på hösten.
Vårträning: Vecka 18-23.
Höstträning : Vecka 33-38.

Sommarläger 2024

OBS! Vecka 27 är full! Några platser kvar till vecka 26.

På Särö Golf Club har vi varje sommar, vecka 26 och 27 sommarläger för juniorer. Lägren riktar sig både till de som spelar golfregelbundet och de som vill ha en kul introduktion till sporten.

Dessa har varit väldigt populära och vi brukar ha ett stort antal deltagare fördelat på båda veckorna samt många som hamnar på kö, så se till att gå in och anmäla er tidigt!

Lägret äger rum måndag till fredag, 9:00 – 15:00. På lägret är alltid tre ledare närvarande. Vi tränar tillsammans på förmiddagen uppdelade i mindre grupper, äter sedan gemensam lunch och avslutar varje dag med spel på banan.

Klubbor går att låna på plats.

Pris: 2500 kr

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vecka
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken sorts grupp vill du anmäla?

Är du osäker på vilken grupp som passar dit barn eller har andra frågor kring träningen, tveka inte att ta kontakt med oss tränare!

Utvecklingsgrupper – Våra utvecklingsgrupper riktar sig till alla juniorer med handicap 54 och neråt. Verksamheten är nivåindelad i flera steg utifrån ålder, spelnivå och intresse för golfen.

Träningsgrupper – Träningsgrupp är för juniorer i åldrarna 8-14 år. rtsatt spel och träning.

Golfkul (Måndagar 16:00-17:00) – platser kvar!

Träningsgrupp 1 
(ålder 8+, killar): tisdagar 16:00 – 17:00 Full!

Träningsgrupp 2 
(ålder 8+, killar): tisdagar 17:00 – 18:00 Full!

Träningsgrupp 3 
(ålder 8+, tjejer): tisdagar 18:00 – 19:00 Platser kvar!

Utvecklingsgrupp Birdie – onsdagar Platser kvar!

Carl Johansson – junior@sarogolfclub.se, 0702-954384

Skicka mejl till Carl Johansson – junior@sarogolfclub.se, 0702-954384